Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Administracji Zobacz
Ekonomia Zobacz
Filozofia Zobacz
Geografia Zobacz
Historia Zobacz
Logistyka w sytuacjach kryzysowych Zobacz
Międzynarodowe stosunki polityczne Zobacz
Międzynarodowe stosunki wojskowe Zobacz
Organizacja i zarządzanie Zobacz
Polityka bezpieczeństwa Zobacz
Prawne podstawy bezpieczeństwa Zobacz
Strategia bezpieczeństwa Zobacz
System bezpieczeństwa narodowego Zobacz
Teoria bezpieczeństwa Zobacz
Wiedza o państwie i prawie Zobacz
Współczesne systemy polityczne Zobacz
Zarządzanie kryzysowe Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/